Tuoteluettelo

Alkuun Takaisin

 

 

Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste

 

 

Rekisterinpitäjä

 

Seinäjoen Konerengas Oy
Hautomonkatu 14
60120 Seinäjoki
Puhelin (06) 4217450
Y-tunnus 06291953

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

 

Jukka Paavola
Puhelin 0405524071
jukka.paavola@seinajoenkonerengas.fi

 

Rekisterin nimi

 

Seinäjoen Konerengas Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Seinäjoen Konerengas Oy verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottoihin sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.